Tarieven

Uurtarief
 
Duidelijkheid over de prijzen is van groot belang en om die reden wordt er één uurtarief gehanteerd. Dit tarief van €200,00 per uur (exclusief 21% BTW) geldt voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen. Er worden geen kantoorkosten e.d. in rekening gebracht.  Om onverwachte kosten te voorkomen zal u te allen tijde op de hoogte gehouden worden van de gemaakte kosten en kunt u een maximale prijs afspreken.

Naast de mogelijkheid om af te rekenen per uur, is er de mogelijkheid om in overleg een vaste prijs af te spreken. Zo weet u direct waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan. Ook is er de mogelijkheid voor particulieren om een juridisch abonnement af te nemen, waardoor u mogelijk goedkoper uit bent bij het aanbrengen van een zaak of als u regelmatig korte adviesvragen wilt voorleggen.

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd? Dan heeft u het recht om een advocaat of jurist te kiezen, ook als die niet werkzaam is voor de verzekeraar. Dit betekent dat u ons kantoor kunt inschakelen, op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar! U betaalt dus niets aan ons, maar kunt wel gebruik maken van onze expertise.

 

Juridisch abonnement voor particulieren:
 
Het juridische abonnement particulieren garandeert dat u bij kleine conflicten ondersteund wordt en advies krijgt hoe te handelen om het maximale uit de zaak te halen. Het juridisch abonnement is dan ook bedoeld voor de kleinere zaken, waar over het algemeen relatief weinig tijd in gaat zitten. Te denken valt aan het opstellen van een incassobrief bij een lage vordering, korte adviserende gesprekken over bijvoorbeeld burenruzies, het vaststellen van de hoogte van een uitkering, et cetera.

Allereerst wordt advies op maat gegeven, daarnaast kan er op uw verzoek aan actieve bemiddeling worden gedaan en waar nodig procedeer ik voor u. Een ontspannen sfeer en een betrokken houding zorgen ervoor dat u zich altijd welkom voelt bij het vragen van advies en onze deskundigheid en netwerk zorgt altijd voor een passende oplossing. Met dit abonnement heeft u dan ook altijd een juridisch adviseur paraat. De gunstige tarieven, brede dekking, het ontbreken van een eigen risico en geen minimum zaaksbelang maakt het abonnement een geweldig middel om .

De kosten voor een juridisch abonnement bedragen €20,00 incl. btw per maand en de looptijd is minimaal 12 maanden, waarna het vervolgens telkens met een maand stilzwijgend wordt verlengd. Wanneer het abonnement wordt afgesloten ten behoeve van een reeds bestaand of voorzienbaar conflict geldt een aanvullende eenmalige bijdrage van €180,00 incl. btw. Het abonnement geeft u recht op maximaal twee (2) uur juridische dienstverlening per maand met een maximum van 5 uur per periode van twaalf maanden. Wanneer zaken meer tijd in beslag nemen per maand of jaar, wordt voor de overige uren op uurbasis afgerekend tegen een kortingstarief van €150,00 excl. btw. in plaats van het standaard uurtarief van €200,00 excl. btw. Vanzelfsprekend wordt u hierover geïnformeerd. Voor meer informatie over het juridisch abonnement particulieren kunt u uiteraard contact opnemen.

Het abonnement geldt niet voor de meer omvangrijke en complexe zaken, waarvan direct al bekend is dat zij zeker of mogelijk veel uren in beslag gaan nemen. Voor dergelijke omvangrijke zaken is het wel mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. Voor kansarme zaken geldt het juridisch abonnement ook niet, maar deze zaken kunnen mogelijk wel op basis van het uurtarief worden gevoerd.

 

Zaken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en huishoudelijke hulp:

Ons kantoor is gespecialiseerd in onder andere Wmo-zaken en in het kader van huishoudelijke verzorging en begeleiding zijn al tal van bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd en gewonnen. Voor zaken met betrekking tot huishoudelijke hulp geldt dat wij werken op basis van no cure- no pay. Daarnaast geldt dat de kosten die wij in rekening brengen worden gebaseerd op de verrichte proceshandelingen. Voor het bezwaar brengen wij bijvoorbeeld €495,00 in rekening en voor de hoorzitting ook. Dit wordt alleen in rekening gebracht als wij de zaak van u tegen de gemeente winnen. Echter, aangezien de zaak gewonnen is, moet de gemeente u per proceshandeling €495,00 betalen. Uiteindelijk houdt dit in dat u geen enkele kosten maakt om een huishoudelijke hulp zaak bij ons onder te brengen, immers, de gemeente vergoed uiteindelijk alle door u gemaakte kosten! Aarzel dus niet en schakel ons zo spoedig mogelijk in voor uw hulp bij het huishouden zaak. Wij werken door heel Nederland, waardoor uw woonlocatie geen enkele belemmering vormt voor ons om de zaak op te pakken. Ook kunnen wij bij het keukentafelgesprek met de gemeente aanwezig zijn, al kan afhankelijk van uw locatie wel een extra bijdrage worden gevraagd in verband met de reiskosten en de hiermee gemoeide tijd.

 
Voor zaken die vallen binnen de Wmo 2015, maar geen huishoudelijke hulp zijn (zoals individuele begeleiding, dagbesteding, woningaanpassingen), wordt per geval beoordeeld of bovenstaande constructie van toepassing is of dat een andere prijsafspraak gemaakt dient te worden.
 

Bijkomende kosten en vergoeding van gemaakte kosten na gewonnen zaken

Naast de kosten voor de diensten van een advocaat of jurist, zijn er vaak nog andere kosten bij een juridische zaak. Te denken valt aan het griffierecht (kosten voor het starten van een rechtszaak), leges, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten. Deze kosten zullen in rekening worden gebracht bij de klant. Jurist Wevers zal echter nooit zonder toestemming van u deze kosten maken. Veel van deze kosten kunt u overigens verhalen op de wederpartij, indien u gelijk krijgt van de rechter. Laat u zich dus niet bij voorbaat afschrikken door eventuele kostenposten.  Daarnaast geldt voor bestuursrechtelijke bezwaar- of beroepsprocedures (procedures tegen een overheidsinstantie, zoals het UWV, de gemeente, etc.) dat als deze worden gewonnen, de wederpartij u een proceskostenvergoeding moet uitbetalen aan u. Deze vergoeding dekt mogelijk alle door u gemaakte kosten. Voor meer informatie over vergoedingen van kosten bij gewonnen zaken kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.