Slechte bereikbaarheid door ziekte secretaris Henk

Ziekte en operatie secretaris Henk Wevers, slechte bereikbaarheid

Even een update over mijn vader tevens collega/onderdaan tevens wijsneus Henk Wevers. Afgelopen dinsdag is hij, opnieuw, opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij al maanden aan het kwakkelen is. Er zijn problemen met de darmen en inmiddels is bekend dat hij hiervoor geopereerd zal worden op maandag 27 augustus.
 
De herstelperiode zal ook in ieder geval 10 dagen zijn, waarbij het vooralsnog onduidelijk is wanneer hij eventueel weer kan werken. Zoals iedereen begrijpt gaat de gezondheid van Henk voor en dat betekent dat wij de komende weken slecht bereikbaar zullen zijn bij Jurist Wevers en Henk alle tijd geven om op eigen tempo weer te herstellen en aan het werk te gaan. Erica en ik zullen proberen, waar het kan, de telefoon te bemannen, maar zowel Erica als ik zijn vaak op cliëntenbezoek, bij hoorzittingen aanwezig of bij rechtszittingen aanwezig. Het zal dus regelmatig voorkomen dat wij een gehele dag niet telefonisch bereikbaar zijn.
 
Het is even niet anders, hoe vervelend dit wellicht ook is. Wanneer er iets relevants te melden is zal ik op Facebook, Twitter en op onze website kenbaar maken, ook met betrekking tot de openingstijden.
 
Namens Henk wil ik iedereen bedanken voor de beterschapswensen die via mij en Erica zijn gedaan! Eventuele kaartjes kunnen gestuurd worden naar het vaste adres, Bredevoortsestraatweg 19 te Aalten, 7121 BA.
Jurist Wevers: De juridisch adviseur en bemiddelaar van de Achterhoek

Jurist Wevers gesloten van 22 juli 2017 tot en met 15 augustus 2017

In verband met de vakantieperiode is Jurist Wevers gesloten van 22 juli 2017 tot en met 15 augustus 2017. De juristen zijn deze periode NIET bereikbaar en ook is het secretariaat slechts beperkt bereikbaar en enkel via e-mail, te sturen aan info@juristwevers.nl. Gedurende deze periode worden zaak niet inhoudelijk behandeld en zijn afspraken op kantoor niet mogelijk. Enkel op spoedeisende gevallen wordt gedurende deze periode door het secretariaat gereageerd.

Excuus hiervoor. Alle zaken zijn in principe gestart, bezwaren en beroepen zijn ingediend om de termijnen veilig te stellen, indien noodzakelijk. Wij hopen u na onze vakantie weer goed te kunnen helpen!

Het logo van het juridisch adviesbureau Jurist Wevers

Jurist Wevers terug van vakantie; nieuwe openingstijden en cliëntenstop

Na een periode van drie weken is Jurist Wevers weer geopend. Vanwege de vakantieperiode hebben zich veel zaken opgestapeld en wij zullen proberen de achterstand zo spoedig mogelijk te verwerken. Heeft u een zaak aangebracht of een vraag gesteld en u heeft aan het einde van de week nog niets vernomen? Neem dan opnieuw contact op, zodat wij uw vraag met spoed kunnen behandelen.

Verder zijn de beltijden per direct aangepast. Voor de nieuwe beltijden verwijzen wij naar de contactpagina. Binnen de gestelde tijden is het secretariaat goed bereikbaar en kunt u een (bel)afspraak maken om een onderhoud met de jurist te plannen.

Tot slot is na veel intern overleg besloten om het resterende deel van het jaar te wijden aan de problemen in de huishoudelijke verzorging. Dit betekent dat enkel zaken die zien op huishoudelijke hulp worden aangenomen. Dit betekent dat wij helaas niet in staat zijn om mensen met andere problemen te helpen. Het besluit is genomen vanwege de extreme drukte op dit terrein en om efficiënt en snel te kunnen werken (waar de cliënt baat bij heeft) is het uiterst belangrijk dat wij gefocust kunnen werken. Deze focus gaat verloren, als wij ‘tussendoor’ andere type zaken moeten behandelen. De cliënt verdient het beste en dat kunnen wij op dit moment voor nieuwe cliënten alleen bieden op het vlak van huishoudelijke verzorging. Voor bestaande cliënten verandert er uiteraard niets en blijven wij ons volledig inzetten.

Het kantoor van Jurist Wevers, waar zaken worden behandeld en gasten worden ontvangen.

Geen nieuwe zaken totdat vakantieperiode voorbij is half augustus

In verband met  de vakantieperiode en de aanloop daar naartoe zullen geen nieuwe zaken in behandeling worden genomen tot ongeveer half augustus. Dit zodat nog lopende zaken in de komende weken worden afgehandeld of voor reeds bestaande klanten een zaak in gang wordt gezet. Er is geen tijd om daarnaast nieuwe zaken of afspraken in behandeling te nemen. Dit betekent ook dat in principe in deze periode geen nieuwe klanten worden geholpen. U kunt zich uiteraard in deze periode wel gewoon melden om hulp, maar de behandeling zal pas later starten.

Voor zaken waarvoor op korte termijn bezwaar ingediend moet worden, wordt aangeraden om net voor het verstrijken van de eindtermijn een pro-forma bezwaar in te dienen. Hetzelfde geldt voor beroepsprocedures. Wij kunnen u daar eventueel bij helpen.

De precieze data van de vakantieperiode volgen nog. Excuses voor eventueel ongemak.

Jurist Wevers: De juridisch adviseur en bemiddelaar van de Achterhoek

Opnieuw een verbetering in de telefonische bereikbaarheid; meer dagen goed bereikbaar

Opnieuw is Jurist Wevers verheugd om bekend te maken dat gewerkt is aan verbetering en uitbreiding van de telefonische bereikbaarheid. Was Jurist Wevers voorheen alleen op maandag gegarandeerd bereikbaar, nu worden daar vier dagen aan toegevoegd. De telefonische bereikbaarheid is nu haast gegarandeerd op de volgende dagen en tijden:

Maandag: 13:30 uur – 20:00 uur
Dinsdag: 13:30 uur – 20:00 uur
Woensdag: 13:30 uur – 15:00 uur
Donderdag: 13:30 uur – 20:00 uur
Vrijdag: 13:00 uur – 14:00 uur

Zowel nieuwe als oude klanten kunnen bellen met het telefoonnummer 0543-537335 om een medewerker van Jurist Wevers aan de lijn te krijgen. Let wel, het kan vanzelfsprekend altijd voorkomen dat toch alle medewerkers even bezet zijn. Probeer het dan later even opnieuw.  Met de verbetering van de bereikbaarheid hopen wij dat u als klant zich nog beter gehoord voelt en dat ook het aanmelden van nieuwe zaken en ontwikkelingen makkelijker geschiedt.

Het kantoor van Jurist Wevers, waar zaken worden behandeld en gasten worden ontvangen.

Verbetering telefonische bereikbaarheid: voortaan elke maandag iemand op kantoor aanwezig

Jurist Wevers is verheugd om mede te delen dat de telefonische bereikbaarheid voortaan iets beter zal zijn. Vanwege de aard van de werkzaamheden (aanwezigheid bij klantbesprekingen, keukentafelgesprekken, rechtszaken, hoorzittingen etc.) is het vaak lastig om de telefoon op te nemen. Gezocht is naar een oplossing om toch enige duidelijkheid te creëren met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid en daarom zal voortaan elke maandag tussen 11:00 uur en 16:00 uur iemand op kantoor aanwezig zijn. Een medewerker van Jurist Wevers zal u dan te woord staan. Wilt u er dus zeker van zijn dat iemand opneemt? Bel op maandag tussen 11:00 uur en 16:00 uur naar het vaste nummer en er zal iemand opnemen of snel terugbellen (in het geval de lijn bezet is). Let wel, privénummers worden niet weergegeven en kunnen dan ook niet teruggebeld worden. Indien de behandeld persoon van uw dossier niet aanwezig is, zal de medewerker uw opmerking en gegevens noteren en op een later tijdstip terugbellen of e-mailen.

 

Zowel de gemeente Bronckhorst als de gemeente Montferland overtreden de wet met betrekking tot de huishoudelijke hulp

Beleid huishoudelijke hulp Bronckhorst en Montferland in strijd met de wet, zegt Jurist Wevers in de Gelderlander

Naar aanleiding van enkele verschrikkelijke ontwikkelingen in de gemeente Montferland en Bronckhorst, werd weer aandacht besteed aan de huishoudelijke verzorging van die gemeenten. Zo weigert de gemeente Bronckhorst om beschikkingen af te geven voor maatwerkvoorzieningen, waardoor cliënten geen kans krijgen om bezwaar in te dienen en om naar de rechter te gaan. Dit is uiteraard een schandelijke manier van handelen, kenmerkend voor Bronckhorst. Ook de gemeente Montferland heeft kennelijk niet veel geleerd van de gewonnen rechtszaken, aangespannen door Jurist Wevers, van 9 maart 2015. Hoewel huishoudelijke hulp nu wel vergoed wordt, blijkt achteraf dat slechts een deel wordt vergoed. Iedereen wordt namelijk standaard voor ongeveer 1/3 gekort en moet de rest maar bijkopen.

De handelswijze van zowel de gemeente Bronckhorst als de gemeente Montferland is in strijd met de wet, omdat overduidelijk geen maatwerk wordt geleverd. Jurist Wevers zal dan ook veel cliënten bijstaan om een wijziging in het beleid te forceren en om ervoor te zorgen dat de cliënten weer voldoende hulp krijgen. Een ieder in deze gemeente, of uiteraard in andere gemeenten, kan vanzelfsprekend een beroep doen op Jurist Wevers.

Voor het artikel in de Gelderlander, klik hier.

Informatieavond Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te Duiven, over de veranderingen in de huishoudelijke hulp.

WMO Informatieavond te Harderwijk, 9 februari 2015

WMO Informatieavond te Harderwijk

Weet u al waar u aan toe bent met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning? Heeft uw gemeente u reeds ingelicht, of wacht u nog altijd op informatie? De wet is een maand geleden ingegaan en nog steeds is er veel onzekerheid, terwijl het van groot belang is dat u niet zonder zorg komt te zitten door besluiteloos optreden van gemeenten.

Naast de voorlichting op het gebied van zorg en hulp wordt er gesproken over de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Blijven uw huidige banen in de zorg bestaan of worden die banen ingenomen door bijvoorbeeld mensen uit het sociale netwerk? Hoe groot is het effect op de werkgelegenheid?

Het is tijd dat u goed voorgelicht wordt. U bent daarom van harte welkom bij de informatieavond in Harderwijk, verzorgd door Abvakabo FNV, de SP en Jurist Wevers.

Sprekers:

Mr. K. Wevers (Jurist Wevers)
M. Beldsnijder (Abvakabo FNV)
T. Siderius (Tweede Kamerlid voor de SP)

De Bibliotheek, Academiestraat 5, 3841 ES Harderwijk
Datum: maandag 9 februari 2015

Inloop: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur

Foto: Een impressie van de informatieavond in Duiven. Foto door W. van der Hoorn.