Mediaoptredens en successen

Op deze pagina is een overzicht te zien van veel mediaberichten die te maken hebben met Jurist Wevers, alsmede de reeds behaalde successen. De lijst is zeker niet limitatief, omdat veel artikelen alleen in de papieren edities van bijvoorbeeld kranten zijn gezet.

Het Parool: ‘Gemeente verliest met nieuwe zorgplannen maatwerk uit het oog’, 28-10-2015

Met de voorgenomen zorgplannen geeft de gemeente zorgaanbieders ruim baan om geld te verdienen over de rug van hulpbehoevenden, waarschuwt Kevin Wevers vandaag in een opiniestuk in Het Parool.

De Gelderlander: Berkelland baalt van 130.000 euro voor thuishulp-jurist, 10-09-2016

Wevers mag voor elk bezwaarschrift dat hij opstelt en elke hoorzitting die hij bijwoont een vast bedrag declareren. Daarom diende hij bij de gemeente een declaratie van 130.000 euro in voor ondersteuning van 171 cliënten in hun bezwaarprocedures. Die rekening wilde de gemeente niet betalen, waarop Wevers naar de rechter stapte. Die stelde hem in het gelijk.

Alumni Radboud Universiteit: In korte tijd heeft hij veel successen behaald met name voor cliënten die gekort worden op hun huishoudelijke hulp

Kevin Wevers studeerde Nederlands recht in de periode 2008-2013. Hij heeft zich gespecialiseerd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In korte tijd heeft hij veel successen behaald met name voor cliënten die gekort worden op hun huishoudelijke hulp.

Plus Online: Geen thuiszorg meer? Deze jurist strijdt tegen de gemeente en won alle zaken, 25-11-2015

Ik zag de problemen in de thuishulp aankomen”, zegt Wevers. “Gemeenten maken er soms echt een potje van. Het ontbreekt aan informatie of ze negeren uitspraken van de rechter. Op die manier is dat makkelijk procederen voor mij.

De Stentor: Jurist positief over nieuwe vorm van hulp in huis in Lochem, 15-03-2016

De nieuwe vorm van ondersteuning die de gemeente Lochem heeft bedacht voor hulpbehoevende inwoners ziet er in theorie goed uit. Dat geeft jurist. mr Kevin Wevers aan. ,,Als ze het uitvoeren zoals het nu op papier staat, verwacht ik nauwelijks bezwaar- en beroepsprocedures”, zegt de man die het afgelopen jaar met succes meerdere procedures tegen de gemeente Lochem voerde over schoonmaakhulp.

Stichting JAS: Afschaffen hulp onhoudbaar, 02-04-2016

Mij is geleerd dat de overheid, dus ook de gemeente, zich moet houden aan de wettelijke kaders die worden opgesteld. Als vervolgens een college of een gemeenteraad doelbewust de wettelijke kaders overschrijdt en dus de wet overtreedt, dient ernstig te worden getwijfeld of de juiste personen de gemeenten Schagen en Hollands Kroon vertegenwoordigen.

Zorgvisie: ‘Gemeenten handelen in strijd met de wet’, 07-09-2016

De onderzoeker die de toets voor FNV heeft gedaan, jurist Kevin Wevers, raadt gemeenten aan om ook te bekijken of de algemene voorziening die ze hebben wel passend is. ‘Uit het onderzoek blijkt dat er regelmatig een maximum urenaantal wordt gehanteerd bij een algemene voorziening, bijvoorbeeld 2 uur per week. Gelet op het CIZ-protocol is 2 uur per week voor een groot aantal cliënten en/of situaties te weinig, waardoor de algemene voorziening te weinig compensatie levert en dus niet passen is’, schrijft Wevers. Bovendien blijkt uit de toets dat veel gemeenten niet in uren indiceren, maar in resultaten. Ook dat is volgens Wevers niet toegestaan, omdat het in dat geval niet meer het college is die de omvang van de hulp bepaalt, maar de zorgaanbieder.

Omroep Gelderland: Mag de gemeente je bankafschriften opeisen als je huishoudelijke hulp nodig hebt? , 22-09-2016

Vanmiddag moest de gemeente Duiven zich voor de rechter verantwoorden voor het nieuwe beleid rondom de huishoudelijke hulp. Sinds vorig jaar januari bezuinigen gemeenten fors op het budget voor de schoonmaak van het huis.

Omroep Max: Tijd voor Max: Kevin Wevers procedeert tegen gemeentes over WMO (tafelgast bij het tv-programma Tijd voor Max, met filmpje, 11-11-2015)

Jurist Kevin Wevers verdiepte zich in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en procedeert tegen diverse gemeentes die gerechtelijke uitspraken op dit terrein naast zich neerleggen. Met succes! Voor de vele honderden cliënten namens wie hij optreedt, is hij een ware held.

De Gelderlander: Strijd over thuishulp in Montferland en Bronckhorst gaat door, 18-11-2015

De gemeente Montferland dreigt opnieuw het toneel te worden van bezwaarprocedures over de huishoudelijke hulp. Ook in Bronckhorst wordt een taaie juridische strijd gevoerd. Dat stelt jurist Kevin Wevers, die veel mensen hierin bijstaat. “We zijn weer terug bij af”, zegt hij over Montferland, waar hij wederom een bezwaarschrift heeft ingediend namens zijn cliënt.

SBS6: Hart van Nederland: Kevin Wevers: held der bejaarden, met filmpje, 03-11-2015

Een jaar geleden zat de 26-jarige Kevin Wevers uit het Gelderse Aalten als afgestudeerd jurist nog werkloos thuis. Nu is hij de held van ‘bejaard Gelderland’. Toen hij verhalen hoorde over ouderen die hun thuishulp kwijtraakten door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), greep hij de uitdaging met beide handen aan.

EO: Dit is de Dag: Jurist Wevers helpt ouderen procederen tegen gemeenten (live radio-interview vanuit de studio in Hilversum, met geluidsfragment, 27-10-2015)

Jurist Kevin Wevers is de held voor tientallen ouderen in Oost-Nederland en ver daarbuiten. Hij procedeert voor hen tegen gemeenten die korten op huishoudelijke hulp. Vandaag startte in Arnhem een bodemprocedure tegen de gemeente Lochem, die grote gevolgen kan hebben voor tientallen andere gemeenten.

Kassa: Bijdrage gemeente Uden blijkt sigaar uit eigen doos (tafelgast bij het tv-programma Kassa, met filmpje, 19-09-2015)

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is wat het kabinet wil. Veel verzorgingshuizen worden gesloten en bejaardentehuizen worden omgebouwd tot serviceflats. Helaas is het zo dat oud worden met gebreken komt. Woningen moeten aangepast, maar wie betaalt de rekening?

Kassa: Gemeente wil traplift uit Wmo niet vergoeden (reportage over cliënt van Jurist Wevers, tevens met een bijdrage van mr. K. Wevers, met filmpje, 31-10-2015)

“Een rammelend zooitje”, zegt Wmo-jurist Kevin Wevers die de familie bijstond tijdens de bezwaarprocedure. De familie zou volgens hem grote kans maken een eventuele rechtszaak tegen de gemeente te winnen. Mevrouw Van Halderen was echter zo uitgeput door het maandenlange getouwtrek met de gemeente dat ze de strijd opgaf. Ze heeft zelf voor duizenden euro’s een traplift laten plaatsen.

In Gelderland Live (tafelgast bij het programma van Omroep Gelderland, met filmpje, 03-05-2015)

Hoe schoon is schoon genoeg? Hoe vreemd het misschien ook klinkt; de laatste tijd zijn over deze vraag in Gelderland meerdere rechtszaken geweest. Sinds gemeenten dit jaar verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke hulp, hebben een aantal gemeenten de huishoudelijke hulp aan inwoners stop gezet, of verminderd. Het leidt tot rechtszaken en zorgen. Aan tafel Léonie Sazias van ouderenbond ANBO en jurist Kevin Wevers.

SBS6: Hart van Nederland: Goed nieuws voor hulpbehoevenden Montferland (met filmpje), 09-03-2015 en 23-03-2015

Het was maandag erop of eronder voor de 82-jarige Gerda Roes uit het Gelderse Stokkum. In de gemeente Montferland wordt, zoals op zoveel plekken in Nederland, de huishoudelijke hulp voor ouderen niet meer vergoed. Maar de hulpbehoevende Gerda besloot het er niet bij te laten zitten en spande samen met een lotgenoot een rechtszaak aan

Hart van Nederland: Reactie mr. Kevin Wevers over gewonnen rechtszaak tegen Lochem (met filmpje), 08-04-2015

De advocaat van de bejaarden vindt het van de zotte dat zijn hulpbehoevende cliënten hiervoor naar de rechter moesten stappen.

NOS: Huishoudelijke hulp onterecht ingetrokken, 09-03-2015

De gemeente Montferland heeft twee inwoners onterecht drie uur huishoudelijke hulp per week afgenomen. De bestuursrechter in Arnhem vindt dat de gemeente eerst had moeten onderzoeken of de personen wel zonder hulp van de gemeente konden. De uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor andere rechtszaken naar aanleiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De Volkskrant:  Twee ouderen krijgen huishulp terug, 09-03-2015

De rechter is het met de ouderen en hun jurist eens dat niet zonder gedegen onderzoek kan worden aangenomen dat de ouderen de drie uur per week wel zelf kunnen betalen of de schoonmaak in familie- of kennissenkring kunnen regelen. En dat een vervuilend huis de gezondheid kan aantasten.

De Stentor: Ouderen Lochem vechten stug door om huishoudelijke hulp, 25-09-2015

Kevin Wevers (26) uit Aalten is sinds begin dit jaar steun en toeverlaat voor mensen die gekort worden op hun huishoudelijke hulp. “Ze zullen me een bijdehante rotzak vinden. Sommige beleidsmedewerkers en wethouders kunnen me wel schieten. Anderen vinden me een snotneus en nemen me niet serieus. Ach, we zien elkaar bij de rechtbank wel weer, denk ik dan. De Aaltense jurist Kevin Wevers (26) haalt zijn schouders op. Sinds begin dit jaar werpt hij zich met verve op als juridisch belangenbehartiger, met name voor mensen die gekort worden op hun huishoudelijke hulp.

Omroep Gelderland: Media duiken op zorgrechtszaak Montferland, 10-03-2015

De rechtszaak tegen de gemeente Montferland over de huishoudelijke verzorging van twee oudere inwoners van die gemeente heeft een enorme mediabelangstelling getrokken. Dat meldt jurist Kevin Wevers, die beide inwoners bijstond.

Ede Stad: Gemeente Ede rijdt scheve schaats, 06-11-2015

Jurist Kevin Wevers in Aalten doet vrijwel niets anders meer dan rechtszaken aanspannen tegen gemeentes, die de WMO niet naar behoren uitvoeren. Het besluit van de gem. Ede nog nog maar 46 weken hulp te bekostigen kwalificeerde hij als “klinkklare onzin”, welke door geen enkele Rechtbank wordt geaccepteerd.

Joop.nl: Fuck! Daar heb je Kevin Wevers weer, 27-10-2015

Gemeenten vrezen de Robin Hood van de rechtsbijstand. Steeds vaker wordt de rechter ingeschakeld om te bemiddelen na gemeentelijk gepruts met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gevolg is dat de ene na de andere gemeente wordt teruggefloten wegens het onterecht korten op huishoudelijke hulp van hulpbehoevenden. Een van de juristen met een groot aandeel in deze overwinningen is de 26-jarige Kevin Wevers.