Het kantoor van Jurist Wevers, waar zaken worden behandeld en gasten worden ontvangen.

Verbetering telefonische bereikbaarheid: voortaan elke maandag iemand op kantoor aanwezig

Jurist Wevers is verheugd om mede te delen dat de telefonische bereikbaarheid voortaan iets beter zal zijn. Vanwege de aard van de werkzaamheden (aanwezigheid bij klantbesprekingen, keukentafelgesprekken, rechtszaken, hoorzittingen etc.) is het vaak lastig om de telefoon op te nemen. Gezocht is naar een oplossing om toch enige duidelijkheid te creëren met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid en daarom zal voortaan elke maandag tussen 11:00 uur en 16:00 uur iemand op kantoor aanwezig zijn. Een medewerker van Jurist Wevers zal u dan te woord staan. Wilt u er dus zeker van zijn dat iemand opneemt? Bel op maandag tussen 11:00 uur en 16:00 uur naar het vaste nummer en er zal iemand opnemen of snel terugbellen (in het geval de lijn bezet is). Let wel, privénummers worden niet weergegeven en kunnen dan ook niet teruggebeld worden. Indien de behandeld persoon van uw dossier niet aanwezig is, zal de medewerker uw opmerking en gegevens noteren en op een later tijdstip terugbellen of e-mailen.

 

Zowel de gemeente Bronckhorst als de gemeente Montferland overtreden de wet met betrekking tot de huishoudelijke hulp

Beleid huishoudelijke hulp Bronckhorst en Montferland in strijd met de wet, zegt Jurist Wevers in de Gelderlander

Naar aanleiding van enkele verschrikkelijke ontwikkelingen in de gemeente Montferland en Bronckhorst, werd weer aandacht besteed aan de huishoudelijke verzorging van die gemeenten. Zo weigert de gemeente Bronckhorst om beschikkingen af te geven voor maatwerkvoorzieningen, waardoor cliënten geen kans krijgen om bezwaar in te dienen en om naar de rechter te gaan. Dit is uiteraard een schandelijke manier van handelen, kenmerkend voor Bronckhorst. Ook de gemeente Montferland heeft kennelijk niet veel geleerd van de gewonnen rechtszaken, aangespannen door Jurist Wevers, van 9 maart 2015. Hoewel huishoudelijke hulp nu wel vergoed wordt, blijkt achteraf dat slechts een deel wordt vergoed. Iedereen wordt namelijk standaard voor ongeveer 1/3 gekort en moet de rest maar bijkopen.

De handelswijze van zowel de gemeente Bronckhorst als de gemeente Montferland is in strijd met de wet, omdat overduidelijk geen maatwerk wordt geleverd. Jurist Wevers zal dan ook veel cliënten bijstaan om een wijziging in het beleid te forceren en om ervoor te zorgen dat de cliënten weer voldoende hulp krijgen. Een ieder in deze gemeente, of uiteraard in andere gemeenten, kan vanzelfsprekend een beroep doen op Jurist Wevers.

Voor het artikel in de Gelderlander, klik hier.

Het stopzetten van de huishoudelijke verzorging komt voor de rechter op 24 februari 2015

Omroep Gelderland en Tubantia over het advies van de bezwaarschriftencommissie Berkelland, n.a.v. bezwaar cliënt Jurist Wevers

Zoals bekend wordt er al een lange tijd gestreden in onder andere de gemeente Berkelland, tegen de stopzetting van de huishoudelijke verzorging. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie, bestaande uit drie onafhankelijke leden, de gemeente Berkelland geadviseerd. Zoals ik eigenlijk al maanden heb aangekondigd, onder andere in meerdere raadsvergaderingen en ingediende stukken, is de commissie van oordeel dat het beleid van de gemeente Berkelland in strijd is met de wet. Oftewel: alle cliënten in Berkelland die niet zelfredzaam zijn en huishoudelijke hulp nodig hebben, hebben daar recht op.

Dit betekent dat iedereen (behoudens fraudeurs) die bezwaar heeft ingediend, hetzij zelfstandig, hetzij door mij en de FNV, een positief advies van de bezwaarschriftencommissie kan verwachten. Ook iedereen die geen bezwaar heeft ingediend kan moed putten uit het advies en ik raad hen dan ook aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente Berkelland om ook voor de periode na 1 januari 2016 hulp te vragen.

Het advies staat overigens niet op zichzelf. Ook de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Lochem heeft het beleid van die gemeente, dat identiek is aan het beleid van de gemeente Berkelland, in strijd met de wet genoemd.

Omroep Gelderland heeft vandaag een artikel gewijd aan het nieuws met betrekking tot het advies, zie de volgende link: http://www.omroepgelderland.nl/…/Juristen-maken-gehakt-van-…

Ook de Tubantia heeft een stuk geschreven over het positieve advies voor mijn cliënte, zie de volgende link: http://www.tubantia.nl/…/juristen-kraken-zorgbeleid-berkell…

Indien beide gemeenten alsnog doorgaan met de stopzetting van de hulp, dan dient afgevraagd te worden welke gevolgen het willens en wetens overtreden van de wet dienen te hebben voor bestuurders en beleidsmedewerkers. In een democratische rechtsstaat mag verwacht worden van de volksvertegenwoordigers en andere ambtenaren dat zij de wet naleven, net als dat van elke andere burger wordt verwacht. Ik vrees echter dat het willens en wetens overtreden van de wet gewoon blijft doorgaan. Dat betekent echter ook dat de acties van de FNV, de huishoudelijke hulpen en de cliënten door blijven gaan, waarvoor mijn respect.

Het logo van het juridisch adviesbureau Jurist Wevers

Opgelet: lange behandeltijd bij nieuwe cliënten i.v.m. extreme drukte

In verband met een uitzonderlijk omvangrijke opdracht dienen nieuwe cliënten van Jurist Wevers rekening te houden met langere behandeltijden. De komende weken zal het extreem druk zijn en zoals altijd probeer ik iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar nieuwe cliënten (uitgezonderd Wmo-zaken) dienen te beseffen dat de komende weken nieuwe zaken niet met spoed behandeld kunnen worden. Excuses voor eventueel ongemak.

Informatieavond Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te Duiven, over de veranderingen in de huishoudelijke hulp.

Rechtszaak tegen gemeente Duiven om de huishoudelijke hulp te behouden

Namens een cliënt zal mr. K. Wevers op zeer korte termijn de voorzieningenrechter vragen om een uitspraak te doen over het niet willen verlengen van de indicatie voor huishoudelijke hulp in de gemeente Duiven.

Het college van Duiven is van mening dat huishoudelijke verzorging zo normaal is (‘algemeen gebruikelijk’), dat een ieder dit zelf dient te betalen. Dat een cliënt dit niet kan betalen, moet hij of zij bewijzen door allerlei financiële data te overleggen. Een dergelijk vergaand financieel onderzoek is naar het oordeel van mr. Wevers niet toegestaan, want het kan niet zo zijn dat een Wmo-voorziening gelijk wordt gesteld aan een bijstandsaanvraag. Dit rijmt niet met de geest van de Wmo 2015, namelijk dat een ieder, rijk en arm, ondersteuning dient te krijgen. Dit om de beperkingen die hij of zij ondervindt te compenseren. Na een toegewezen indicatie bepaalt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hoe hoog de eigen bijdrage is en dan geldt hoe hoger het inkomen en het vermogen, hoe hoger de eigen bijdrage. Op die manier speelt het inkomen en vermogen van een hulpaanvrager alsnog een rol, waardoor de noodzaak voor gemeenten verdwijnt om aan inkomenspolitiek te doen. Door het besluit van het college zal de cliënt verstoten zijn van hulp, ondanks de grote noodzaak hiervan. Dat is dan ook de reden om de voorzieningenrechter te vragen om deze zaak in behandeling te nemen.

Ook De Gelderlander heeft aandacht geschonken aan deze zaak. Klik hier om het artikel te lezen.

Geen telefonische bereikbaarheid n.a.v. storing

Sinds gisteren, 27 mei 2015, kampt Jurist Wevers met een technische storing. Hierdoor ben ik telefonisch zeer slecht bereikbaar, zo goed als niet zelfs. Dit is natuurlijk zeer vervelend en ik hoop dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Tot die tijd verzoek ik u allen om de communicatie te voeren via e-mail. U kunt schrijven naar info@juristwevers.nl of kwevers@juristwevers.nl. Mijn excuus voor het ongemak.

Na navraag bij de aanbieder blijkt een zendmast in de regio niet te werken. Er wordt aan gewerkt.

Gesprek met wethouder Doesburg. Het thema was de situatie in Doesburg met betrekking tot de huishoudelijke verzorging en hoe het college deze in het tweede deel van 2015 en daarna wil aanbieden.

Gesprek met wethouder Doesburg over huishoudelijke hulp

Gisterochtend vond een gesprek plaats tussen wethouder P.J. Bollen van de gemeente Doesburg, W. van der Hoorn (FNV), P. Ott (SP Doesburg) en mij (Jurist Wevers).

Het thema was de situatie in Doesburg met betrekking tot de huishoudelijke verzorging en hoe het college deze in het tweede deel van 2015 en daarna wil aanbieden. Tijdens de informatieavond van 21 april jongstleden werd duidelijk dat er veel onduidelijkheid bestaat over hoe de gemeente Doesburg de huishoudelijke verzorging wil gaan aanbieden. Vandaag werd tijdens het gesprek duidelijk gemaakt dat de hulp aangeboden gaat worden in de vorm van een algemene voorziening, maar dat cliënten niet de marktprijs moeten betalen zoals bijv. in Lochem en Steenwijkerland het geval was. Details van het beleid ontbreken echter, omdat het beleid nog ontwikkeld moet worden.

Hierdoor blijft veel onduidelijkheid bestaan. Hoe zit het met stapelingen van de eigen bijdragen? Hoe hoog wordt de eigen bijdrage? Als er niet langer in uren wordt geïndiceerd, hoe weet de cliënt waar hij of zij recht op heeft, oftewel waaruit bestaat concreet het aangeboden zorgpakket? Ik ben in ieder geval erg benieuwd hoe het uiteindelijke beleid er uit komt te zien en zal het nauwlettend in de gaten houden.

Foto door: Carl030nl