Het kantoor van Jurist Wevers, waar zaken worden behandeld en gasten worden ontvangen.

Geen nieuwe zaken totdat vakantieperiode voorbij is half augustus

In verband met  de vakantieperiode en de aanloop daar naartoe zullen geen nieuwe zaken in behandeling worden genomen tot ongeveer half augustus. Dit zodat nog lopende zaken in de komende weken worden afgehandeld of voor reeds bestaande klanten een zaak in gang wordt gezet. Er is geen tijd om daarnaast nieuwe zaken of afspraken in behandeling te nemen. Dit betekent ook dat in principe in deze periode geen nieuwe klanten worden geholpen. U kunt zich uiteraard in deze periode wel gewoon melden om hulp, maar de behandeling zal pas later starten.

Voor zaken waarvoor op korte termijn bezwaar ingediend moet worden, wordt aangeraden om net voor het verstrijken van de eindtermijn een pro-forma bezwaar in te dienen. Hetzelfde geldt voor beroepsprocedures. Wij kunnen u daar eventueel bij helpen.

De precieze data van de vakantieperiode volgen nog. Excuses voor eventueel ongemak.

Het kantoor van Jurist Wevers, waar zaken worden behandeld en gasten worden ontvangen.

Gesloten met Koningsdag en gesloten van 2 tot en met 8 mei 2016

Ter informatie, morgen (27-04-2016) zal Jurist Wevers gesloten zijn in verband met Koningsdag. Ook zal Jurist Wevers gesloten zijn van 2 tot en met 8 mei 2016. Voor zover mogelijk worden voor alle bezwaren en rechtszaken ingediend voor deze vakantieperiode. Zaken waarvoor nog een lange bezwaar- of beroepstermijn loopt, worden waar mogelijk ook voor de vakantieperiode ingediend.

Behoudens spoedgevallen bij reeds bestaande cliënten zal Jurist Wevers gedurende deze periode niet bereikbaar zijn.

Jurist Wevers: De juridisch adviseur en bemiddelaar van de Achterhoek

Opnieuw een verbetering in de telefonische bereikbaarheid; meer dagen goed bereikbaar

Opnieuw is Jurist Wevers verheugd om bekend te maken dat gewerkt is aan verbetering en uitbreiding van de telefonische bereikbaarheid. Was Jurist Wevers voorheen alleen op maandag gegarandeerd bereikbaar, nu worden daar vier dagen aan toegevoegd. De telefonische bereikbaarheid is nu haast gegarandeerd op de volgende dagen en tijden:

Maandag: 13:30 uur – 20:00 uur
Dinsdag: 13:30 uur – 20:00 uur
Woensdag: 13:30 uur – 15:00 uur
Donderdag: 13:30 uur – 20:00 uur
Vrijdag: 13:00 uur – 14:00 uur

Zowel nieuwe als oude klanten kunnen bellen met het telefoonnummer 0543-537335 om een medewerker van Jurist Wevers aan de lijn te krijgen. Let wel, het kan vanzelfsprekend altijd voorkomen dat toch alle medewerkers even bezet zijn. Probeer het dan later even opnieuw.  Met de verbetering van de bereikbaarheid hopen wij dat u als klant zich nog beter gehoord voelt en dat ook het aanmelden van nieuwe zaken en ontwikkelingen makkelijker geschiedt.

Het logo van het juridisch adviesbureau Jurist Wevers

Jurist Wevers gesloten van 3 februari tot 17 februari i.v.m. operatie

In verband met een (ooglaser)operatie zal Jurist Wevers gesloten zijn van 3 februari tot 17 februari. Er zullen in die tijd geen zaken worden behandeld, tenzij het herstel allemaal voorspoedig verloopt en werken daadwerkelijk mogelijk zal zijn. Reeds lopende zaken worden zoveel mogelijk voor die tijd behandeld en waar mogelijk afgerond.

Het kantoor van Jurist Wevers, waar zaken worden behandeld en gasten worden ontvangen.

Verbetering telefonische bereikbaarheid: voortaan elke maandag iemand op kantoor aanwezig

Jurist Wevers is verheugd om mede te delen dat de telefonische bereikbaarheid voortaan iets beter zal zijn. Vanwege de aard van de werkzaamheden (aanwezigheid bij klantbesprekingen, keukentafelgesprekken, rechtszaken, hoorzittingen etc.) is het vaak lastig om de telefoon op te nemen. Gezocht is naar een oplossing om toch enige duidelijkheid te creëren met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid en daarom zal voortaan elke maandag tussen 11:00 uur en 16:00 uur iemand op kantoor aanwezig zijn. Een medewerker van Jurist Wevers zal u dan te woord staan. Wilt u er dus zeker van zijn dat iemand opneemt? Bel op maandag tussen 11:00 uur en 16:00 uur naar het vaste nummer en er zal iemand opnemen of snel terugbellen (in het geval de lijn bezet is). Let wel, privénummers worden niet weergegeven en kunnen dan ook niet teruggebeld worden. Indien de behandeld persoon van uw dossier niet aanwezig is, zal de medewerker uw opmerking en gegevens noteren en op een later tijdstip terugbellen of e-mailen.