Het stopzetten van de huishoudelijke verzorging komt voor de rechter op 24 februari 2015

Omroep Gelderland en Tubantia over het advies van de bezwaarschriftencommissie Berkelland, n.a.v. bezwaar cliënt Jurist Wevers

Zoals bekend wordt er al een lange tijd gestreden in onder andere de gemeente Berkelland, tegen de stopzetting van de huishoudelijke verzorging. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie, bestaande uit drie onafhankelijke leden, de gemeente Berkelland geadviseerd. Zoals ik eigenlijk al maanden heb aangekondigd, onder andere in meerdere raadsvergaderingen en ingediende stukken, is de commissie van oordeel dat het beleid van de gemeente Berkelland in strijd is met de wet. Oftewel: alle cliënten in Berkelland die niet zelfredzaam zijn en huishoudelijke hulp nodig hebben, hebben daar recht op.

Dit betekent dat iedereen (behoudens fraudeurs) die bezwaar heeft ingediend, hetzij zelfstandig, hetzij door mij en de FNV, een positief advies van de bezwaarschriftencommissie kan verwachten. Ook iedereen die geen bezwaar heeft ingediend kan moed putten uit het advies en ik raad hen dan ook aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente Berkelland om ook voor de periode na 1 januari 2016 hulp te vragen.

Het advies staat overigens niet op zichzelf. Ook de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Lochem heeft het beleid van die gemeente, dat identiek is aan het beleid van de gemeente Berkelland, in strijd met de wet genoemd.

Omroep Gelderland heeft vandaag een artikel gewijd aan het nieuws met betrekking tot het advies, zie de volgende link: http://www.omroepgelderland.nl/…/Juristen-maken-gehakt-van-…

Ook de Tubantia heeft een stuk geschreven over het positieve advies voor mijn cliënte, zie de volgende link: http://www.tubantia.nl/…/juristen-kraken-zorgbeleid-berkell…

Indien beide gemeenten alsnog doorgaan met de stopzetting van de hulp, dan dient afgevraagd te worden welke gevolgen het willens en wetens overtreden van de wet dienen te hebben voor bestuurders en beleidsmedewerkers. In een democratische rechtsstaat mag verwacht worden van de volksvertegenwoordigers en andere ambtenaren dat zij de wet naleven, net als dat van elke andere burger wordt verwacht. Ik vrees echter dat het willens en wetens overtreden van de wet gewoon blijft doorgaan. Dat betekent echter ook dat de acties van de FNV, de huishoudelijke hulpen en de cliënten door blijven gaan, waarvoor mijn respect.