Het logo van het juridisch adviesbureau Jurist Wevers

Opgelet: lange behandeltijd bij nieuwe cliënten i.v.m. extreme drukte

In verband met een uitzonderlijk omvangrijke opdracht dienen nieuwe cliënten van Jurist Wevers rekening te houden met langere behandeltijden. De komende weken zal het extreem druk zijn en zoals altijd probeer ik iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar nieuwe cliënten (uitgezonderd Wmo-zaken) dienen te beseffen dat de komende weken nieuwe zaken niet met spoed behandeld kunnen worden. Excuses voor eventueel ongemak.

Informatieavond Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te Duiven, over de veranderingen in de huishoudelijke hulp.

Rechtszaak tegen gemeente Duiven om de huishoudelijke hulp te behouden

Namens een cliënt zal mr. K. Wevers op zeer korte termijn de voorzieningenrechter vragen om een uitspraak te doen over het niet willen verlengen van de indicatie voor huishoudelijke hulp in de gemeente Duiven.

Het college van Duiven is van mening dat huishoudelijke verzorging zo normaal is (‘algemeen gebruikelijk’), dat een ieder dit zelf dient te betalen. Dat een cliënt dit niet kan betalen, moet hij of zij bewijzen door allerlei financiële data te overleggen. Een dergelijk vergaand financieel onderzoek is naar het oordeel van mr. Wevers niet toegestaan, want het kan niet zo zijn dat een Wmo-voorziening gelijk wordt gesteld aan een bijstandsaanvraag. Dit rijmt niet met de geest van de Wmo 2015, namelijk dat een ieder, rijk en arm, ondersteuning dient te krijgen. Dit om de beperkingen die hij of zij ondervindt te compenseren. Na een toegewezen indicatie bepaalt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hoe hoog de eigen bijdrage is en dan geldt hoe hoger het inkomen en het vermogen, hoe hoger de eigen bijdrage. Op die manier speelt het inkomen en vermogen van een hulpaanvrager alsnog een rol, waardoor de noodzaak voor gemeenten verdwijnt om aan inkomenspolitiek te doen. Door het besluit van het college zal de cliënt verstoten zijn van hulp, ondanks de grote noodzaak hiervan. Dat is dan ook de reden om de voorzieningenrechter te vragen om deze zaak in behandeling te nemen.

Ook De Gelderlander heeft aandacht geschonken aan deze zaak. Klik hier om het artikel te lezen.