Jurist Wevers: de expert op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en klaarstaand om u te helpen met uw zorgaanvraag! Bekijk hier hoe wij u kunnen helpen.

Juridische hulp bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. Met deze wet is er veel veranderd op het gebied van zorg en hulp, onder andere doordat gemeenten veel meer taken en bevoegdheden hebben gekregen. De wet is nu echter een week van kracht en de problemen die er waren in 2014 zijn nog steeds niet opgelost. Gemeenten weten niet precies wat ze aan het doen zijn en dat zij in strijd met de inhoud van de wet handelen of nog erger: gemeenten kiezen er bewust voor om de wet niet correct na te leven. Het gevolg hiervan is dat duizenden zorgbehoeftigen niet de hulp krijgen waar zij recht op hebben, waarbij de grootste klappen vallen bij de mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben.

Enkele gemeenten in mijn regio, te weten Berkelland, Duiven, Lochem en Montferland, stoppen met de huishoudelijke hulp of gebruiken kunstgrepen om de huishoudelijke hulp niet meer te hoeven betalen. In de gemeente Duiven moet je eerst al je spaargeld opmaken om huishoudelijke hulp te krijgen, alsof de Wmo een bijstandsvoorziening is. In de gemeente Montferland daarentegen moet je de eerste drie uur zelf betalen, wat al gauw neerkomt op een eigen bijdrage van zo’n €200,00 per maand. Ongelijkheid is het grootste effect van de Wmo 2015 tot nu toe. Zo kan het zijn dat jij in je eigen gemeente geen huishoudelijke hulp krijgt, maar dat de buurvrouw net over de gemeentelijke grens zowel hulp krijgt als vergoeding van die hulp.

Informatieavond Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te Duiven, over de veranderingen in de huishoudelijke hulp.

Informatieavond Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te Duiven, over de veranderingen in de huishoudelijke hulp.

Tijdens de informatieavonden in Berkelland, Duiven, Lochem en Montferland trad ik op als expert en het doel was om de doelgroep te informeren over de veranderingen in de zorg en de rechten en plichten van zowel gemeenten als zorgaanvragers. De tijd voor informatieavonden lijkt voorbij te zijn, maar dit betekent niet dat alle problemen zijn opgelost. Dit blijkt wel uit het bovenstaande. Een aantal mensen zijn reeds in actie gekomen en ik doe mijn best om hen te ondersteunen of namens hen de hulp aan te vragen. Ook u kan en wil ik graag helpen, zodat wij samen uw zorg kunnen regelen. Er is veel meer mogelijk dan u zelf denkt en zowel indien uw hulp reeds is afgelopen of over enkele maanden wordt stop gezet, het is van groot belang dat u zo snel mogelijk actie onderneemt of laat ondernemen. Zo kan ik namens u de hulp aanvragen, aanwezig zijn bij uw keukentafelgesprek en bezwaar- en beroepsschriften opstellen en indienen, waardoor u gedurende het gehele traject wordt ondersteund. Samengevat, ik help u bij:

– Het contact voeren met de gemeente
– Het aanvragen van huishoudelijke hulp / huishoudelijke verzorging
– Spoedaanvragen van huishoudelijke hulp / huishoudelijke verzorging
– Aanwezig zijn met het keukentafelgesprek
– Bezwaar tegen een afwijzende beschikking huishoudelijke hulp / huishoudelijke verzorging
– Een voorlopige voorziening (snelle uitspraak van de rechter) bij spoedeisende situaties
– Een eventuele rechtszaak

U kunt uiteraard contact opnemen om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.

[contact_form]

Jurist Wevers: De juridisch adviseur en bemiddelaar van de Achterhoek

Nieuwe website afgerond

De nieuwe website is online! Een zakelijke uitstraling met de mogelijkheid om meer nadruk te leggen op nieuwsartikelen, waardoor nieuwe informatie u makkelijker weet te bereiken. Verder geldt zoals altijd: heeft u een juridisch probleem, neem snel contact op.

[contact_form]

Informatieavond Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te Duiven, over de veranderingen in de huishoudelijke hulp.

Procedure aanvraag zorg WMO 2015 (publicatie in de Tubantia)

Procedure aanvraag zorg WMO 2015. Opgesteld door mr. K. Wevers en gepubliceerd in de Tubantia.

Situatie 1. Indien uw indicatie per 1 januari 2015 afloopt:

Stap 1: U neemt direct contact op met de gemeente en zegt zorg nodig te hebben.
Stap 2: De gemeente neemt zes weken de tijd om uw situatie te onderzoeken. Er wordt gekeken naar welk probleem u heeft, wat u zelf nog kan doen en welke rol uw sociale netwerk kan betekenen. Een keukentafelgesprek is mogelijk, maar de gemeente is niet verplicht dit te doen.
Stap 3: Na zes weken ontvangt u een schriftelijk rapport met de bevindingen van het onderzoek. In dit rapport staat wat de gemeente vindt van uw situatie en of de gemeente hulp wil bieden.
Stap 4: Indien u het rapport heeft ontvangen, moet u opnieuw contact opnemen met de gemeente. U vraagt opnieuw om hulp en u geeft aan of u het eens of oneens bent met de bevindingen in het rapport. Indien het schriftelijk rapport vermeldt dat u geen recht heeft op zorg, kunt u vanzelfsprekend wel hulp aanvragen en de gemeente moet dit beoordelen.
Stap 5: Na uw aanvraag heeft de gemeente twee weken de tijd om te beslissen. Deze beslissing is een beschikking, waartegen bezwaar mogelijk is en vervolgens beroep bij de rechtbank. Gedurende de bezwaarperiode kan een voorlopige voorziening aangevraagd worden bij de rechtbank. Hierdoor hoeft u de maandenlange beslissingsperiode op het bezwaar niet af te wachten.

De procedure zonder bezwaar en beroep duurt dus acht weken: zes weken onderzoek, twee weken beslissingstermijn.

Situatie 2. Indien uw huidige awbz-indicatie doorloopt na 1 januari 2015:

Deze indicatie blijft geldig, tot uiterlijk 1 januari 2016. U blijft in ongewijzigde vorm de zorg houden die u al krijgt. Indien de datum van het aflopen van uw indicatie bereikt wordt, vraag dan ruim op tijd nieuwe zorg aan door de nieuwe procedure van de WMO 2015 te doorlopen (voor procedure: zie situatie 1). Indien bijvoorbeeld uw zorg per 1 februari 2015 afloopt, dan moet u minstens acht weken van tevoren al een melding maken, vanwege de tijd die de procedure in beslag neemt. Aangeraden wordt om dit nog eerder te doen, in verband met de bezwaarschriftprocedure en wellicht zelfs beroep bij de rechtbank.

Situatie 3. Indien uw huidige wmo-indicatie doorloopt na 1 januari 2015:

De gemeente heeft de vrijheid om te bepalen wat er met deze indicatie gaat gebeuren. De gemeente Berkelland bijvoorbeeld heeft besloten om de indicatie tot uiterlijk 1 juli 2015 door te laten lopen, de officiële beschikkingen hiervan ontvangt u in januari. Tegen het wijzigingen van de indicatie kunt u bezwaar en daarna beroep bij de rechtbank indienen. Bij het wijzigen van indicaties dient de gemeente zeer zorgvuldig te handelen en het besluit goed voor te bereiden en te motiveren. Indien niet aan deze eisen is voldaan, slaagt het doen van bezwaar of beroep altijd. Iedere gemeente is daarom verplicht om aan te geven om welke reden uw hulp wordt gewijzigd. De reden dat er bezuinigd moet worden is geen geldige reden, wat ook is bevestigd door staatssecretaris Van Rijn. Ook hier geldt dat bij het aflopen van uw indicatie u ruim op tijd een melding bij de gemeente moet maken om zo de nieuwe procedure van de WMO 2015 te doorlopen (voor procedure: zie situatie 1).

Indien u nog geen bezwaar kan indienen (omdat u nog geen beschikking heeft ontvangen), kunt u wel een klacht indienen tegen de verantwoordelijke wethouder of het gehele college. Uw klacht kunt u gronden op het feit dat de gemeente de wet bewust overtreed.

Wilt u mijn hulp bij het keukentafelgesprek? Of wilt u een klacht-, bezwaar- of beroepschrift indienen? Neem nu een juridisch abonnement af en al deze stukken zullen worden opgesteld door mij. Daarnaast heeft u onbeperkt rechtsbijstand op een groot aantal rechtsgebieden. Neem contact op voor meer informatie of vragen over de WMO 2015.

[contact_form]

De informatieavond over de WMO 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) te Laren (Lochem), georganiseerd door de SP en Abvakabo FNV.

Dia’s WMO 2015 te Lochem

Op veler verzoek is tijdelijk de powerpoint presentatie betreffende de WMO 2015 (Lochem) te downloaden via de volgende links:

Powerpoint formaat: Klik hier

PDF formaat: Klik hier

De presentatie zal drie dagen online staan. Nadien kunt u per e-mail de presentatie opvragen. Bij vragen of opmerkingen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen.

Foto door M. Gemmink

Informatieavond Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te Duiven, over de veranderingen in de huishoudelijke hulp.

WMO Informatieavond te Laren (gemeente Lochem)

Weet u al waar u aan toe bent met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning? Heeft uw gemeente u reeds ingelicht, of wacht u nog altijd op informatie? De wet gaat al in over ruim een maand, dus wacht niet langer! Het is van groot belang dat u niet zonder zorg komt te zitten door besluiteloos optreden van gemeenten.

Naast de voorlichting op het gebied van zorg en hulp wordt er gesproken over de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Blijven uw huidige banen in de zorg bestaan of worden die banen ingenomen door bijvoorbeeld mensen uit het sociale netwerk? Hoe groot is het effect op de werkgelegenheid?

Het is tijd dat u goed voorgelicht wordt. U bent daarom van harte welkom bij de informatieavond in Laren, verzorgd door Abvakabo FNV, de SP en Jurist Wevers.

Sprekers: Abvakabo FNV en Jurist Wevers

Kulturhus ‘t Kruispunt, Verwoldseweg 1, 7245 AG LAREN
Datum: vrijdag 28 november 2014
Inloop: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur

Foto: Een impressie van de informatieavond in Duiven. Foto door W. van der Hoorn.